INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
INSTITUTIA
PREFECTULUI
Curriculum Vitae
Agenda Prefectului
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

I N F O R M A T I I    D E S P R E    I N S T I T U T I A    P R E F E C T U L U I

Prefect

Madalina Cochino

Subprefect

Marius Aurelian Tiripa

I N S T I T U T I A    P R E F E C T U L U I  -  J U D E T    B R A I L A

  • este organizată si funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică şi are rolul de a indeplini atribuţiile şi prerogativele conferite Prefectului prin Constituţia Romaniei, Legea nr. 340/2004 privind prefectul si instituţia prefectului, republicata şi Hotararea Guvernului Romaniei 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul si instituţia prefectului.

  • urmareşte modul de realizare in judeţ a strategiei şi obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare şi propune adoptarea de măsuri corespunzatoare. -are un aparat de specialitate format din inalti functionari publici, funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special si personal contractual, care este condus de prefect.

ALEGERI LOCALE 2016 detalii

Acte emise de Biroul electoral judetean nr 9 detalii

Publicatii detalii

Informare MAI detalii

Braila-Circumscriptii Alegeri Locale 2016 detalii

Sectii Votare Judetul Braila detalii

Rezultatele tragerii la sorti din data de 23.05.2016 pentru preseditni si loctiitorii birourilor electorale ale sectiilor de votare detalii

ANUNT AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

  • Clip informativ pentru persoanele interesate sa devina operatori in sectiile de votare detalii
  • Clip informativ pentru personele interesate sa fie admise in corpul expertilor electorali detalii
SITUATII DE URGENTA
EVENIMENTE RECENTE

Participare manifestari dedicate sarbatoririi zilei de 9 MAI 2016
9 MAI 2016 ZIUA EUROPEI - CONCURS DE DESEN
Participare Ziua ForTelor Terestre 23.04.2016
Vizita Consul General al Republicii Moldova
ARHIVA
E L I B E R Ă R I  A C T E 
SPCEEPS-
PAȘAPOARTE
SPCRPCIV-PERMISE
DE CONDUCERE
SPCRPCIV-INMATRI-
CULĂRI-RADIERI VEHICULE
INFORMAREA POPULATIEI CU PRIVIRE LA SEMNIFICATIA CODURILOR DE CULORI A ATENTIONARILOR SI AVERTIZARILOR METEOROLOGICE , CARE SE EMIT IN CAZUL PRODUCERII DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOARSE LA SCARA NATIONALA SAU REGIONALA


POSTURI VACANTE IN ADMINISTRATIECAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC

BUGET

Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ACHIZITII PUBLICE

Planul anual de achizitii publice
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: valeriu.cirlan@prefecturabraila.ro