INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

Informatii de interes public - c

INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR. 544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  • Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice: consilier MARIA IORGOVEANU. Telefon:0239/620322 si 0800800566
  • Temei Legal : detalii
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public -  fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice detalii;
b)
-
structura organizatorica detalii,
-atributiile departamentelor detalii,
-programul de functionare detalii,
-programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice detalii;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice: consilier superior MARIA IORGOVEANU.  
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet detalii;

e)

 - sursele financiare: in cazul Institutiei Prefectului-bugetul de stat

 - bugetul pe anul 2008 :detalii

 - bugetul pe anul 2009 :detalii

 - bilantul contabil pe anul 2008: detalii

 - bilantul contabil pe anul 2009: detalii

 - buget 2010 detalii

 - bilant 2010 detalii

-  buget 2011 detalii

-  situati financiara la 31.12.2011 detalii

-  buget 2012 detalii

-  bilant 2012 detalii

-  buget 2013 detalii

-  bilant 2013 detalii

-  bilant 2014 detalii

-  buget 2015 detalii

-  buget 2016 detalii

-  bilant 2015 detalii

f) Programele si strategiile proprii detalii
g) lista cuprinzand documentele de interes public detalii
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:
 i)  modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate detalii:

    a) conform art. 32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin Hotararea de Guvern 123/2002 In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia
    b) conform art. 22 din Legea nr. 544/2001 si art. 36 alin. 1 din Normele Metodologice sus-mentionate, Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

 
Model cerere conform Legii 544/2001 detalii ; format word detalii
Modele reclamatii administrative
Exceptii :

In conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:

   a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
   c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 

   e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
   f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
   g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor. "

 
ORDINE EMISE DE PREFECT
ORDINUL PREFECTULUI NR. 387/15.11.2016, PRIVIND APROBAREA COSTURILOR SERVICIILOR DE COPIERE A DOCUMENTELOR SOLICITATE IN TEMEIUL LEGII NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - DETALII
 
RAPOARTE DE EVALUARE ANUALE
 
 
Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice: consilier MARIA IORGOVEANU. Telefon:0239/620322 si 0800800566 Email: informatiipublice@prefecturabraila.ro
 

Bunuri primite cu titlu gratuit , cu prilejul unor actiuni de protocol desfasurate in perioada exercitarii  functiei detinute, de catre salariatii institutiei care au obligatia sa-si declare averea detalii


DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei
 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro