INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

AFLAM DE LA ALTE INSTITUTII
 
 
 • Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii aerului detalii
 • Comunicat de presa privind majorarea indemnizatiei de crestere a copilului detalii
 • Decizia nr. 34 din 14.12.2015 detalii
 • Decizia nr. 33 din 27.11.2015 detalii
 • Anunt al Consiliului Judetean privind initierea procesului de elaborare al Planului de mentinere a calitatii aerului detalii
 • Decizia nr. 31 din 02.11.2015 detalii
 • Decizia nr. 30 din 19.10.2015 detalii
 • Decizia nr 24 din 13.08.2015, a sefului A.J.F.P. privind repartizarea suplimentara pe unitati administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoariale pe anul 2015 detalii
 • DECIZIA Nr. 3 din 21 ianuarie 2015 privind ... detalii
 • DECIZIA Nr. 2 din 21 ianuarie 2015 privind ... detalii
 • DECIZIA Nr. 1 din 19 ianuarie 2015 privind ... detalii
 • Decizia nr 1981/18.12.2014  privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor rezultate ca urmare a rectificirii nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unititilor administrativ-teritoriale pe anul 2014 detalii
 • DEClZlA nr. 1.933 din 10 decembrie 2O14 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor rezultate ca urmare a rectificirii nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unititilor administrativ-teritoriale pe anul 2014 detalii
 • DECIZIA nr. 1.931 din 9 decembrie 2O'14 privind repartizarea pe unititi administrativ-teritoriale a influentelor rezultate ca urmare a rectificarii nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitdtilor administrativ-teritoriale pe anul 2014  detalii
 • DEClZ lA Nr. 1.930 din 9 decembrie 2014 privind rectificarea repartizirii pe unititi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate dintaxa pe valoarea addugati pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiului Braila si a cotei de 18,5 % din impozitul pe venit pe anul 2014 detalii
 • Decizia Nr. 1552 din 18 septembrie 2014 emisa de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila .... detalii
 • DECIZIA Nr. 1526 din 04 seplembrie 2014 privind repartizarea pe unitili administrativ.teritoriale a influenlelor rezultate ca urmare a rectificirii nlvelului maxim al cheltuielilor de personal aie.eni bugetului general centralizal al unitetilor administrativ-teritoriale pe anul 2014 detalii
 • DECIZIA Nr. 1.512 din 27 august 2014 privind repartizarea suplimentara/redistribuirea intre unitati administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitalilor administrativ-teritoriale pe anul 2014 detalii
 • DECIZIA Nr. 1.511 din 27 august 2014 privind repartizarea suplimentara/redistribuirea intre unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor si municipiului Braila, pe anul 20l4 detalii
 • DECIZIA Nr. 1.471 din 21 august 2014 privind repartizarea pe unititati administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrare si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 20159 si estimirile pe anii 2016-2018 detalii
 • Decizia Nr. 1.395 din 13 august 2014 privind rectificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adiugate pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiului Braila, pe anul 2014 detalii
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice deruleaza in prezent, prin Serviciul Anticoruptie, proiectul "Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării actiunilor anticoruptie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale, precum si promovarea acestuia in vederea cunoasterii de catre toate institutiile implicate" - cod SMIS 40606, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. detalii
 • Guvernul Romaniei a lansat a doua editie a Programului de Internship la nivelul administratiei publice centrale detalii
 • Decizia nr 121 din 21 ianuarie 2014 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pentru anul 2014  detalii
 • DECIZIA Nr.27 din 8 ianuarie 2014 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcale din taxa pe valoarea adiugata si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2014 si a estimarilor pe anii 2015-2017 detalii
 • DECIZIA Nr. 1.299 din 16 decembrie 2013 privind redistribuirea intre unitatile administrativ-teritoriale din judelul Braila a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al

  unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2013 detalii

 • DEClZlA Nr. 1.298 din 16 decembrie 2013 privind repartizarea/redistribuirea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiului Braila, pe anul 2013 detalii
 • DECIZIA Nr. 1.111 din 5 decembrie 2013 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor rezultate ca urmare a rectificarii nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2013 detalii
 • DECIZIA Nr. 1091 din 3 decembrie 2013 privind redistribuirea intre unitatile administrativ-teritoriale din judetul Braila a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2013 detalii
 • Decizia Nr.1.090 din 3 decembrie 2013 privind redistribuirea intre unitatile administrativ-teritoriale din judelul Braila a sumelor defalcate din laxa pe valoarea ad;ugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiului Braila, pe anul 2013 detalii
 • DECIZIA Nr. 993 din 20 noiembrie 2013 privind repartizarea pe unititi administrativ-teritoriale a influenlelor rezultate ca urmare a rectificarii nivelului maxim al cheliuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unititilor administrativ-teritoriale pe anul 2013 detalii
 • ANAF Decizia nr.992/11.11.2013 detalii
 • Lista unitatilor administrativ - teritoriale care au Incheiat protocol de colaborare cu D.G.R.F.P. Galati, conform prevederilor Ordinulul comun M.RP. Si M.D.R.A.P. nr. 1714/3246/2013. La data de 04.11.2013 detalii
 • Lista unitatilor administrativ - teritoriale care au Incheiat protocol de colaborare cu D.G.R.F.P. Galati, conform prevederilor Ordinulul comun M.RP. Si M.D.R.A.P. nr. 1714/3246/2013. La data de 30.10.2013 detalii
 • ANAF Decizia nr.837/15.10.2013 detalii
 • ANAF Decizia nr.836/15.10.2013 detalii
 • ANAF Decizia nr. 4.703 din 02.10.2013 detalii
 • DSVSA Braila demareaza campania II 2013 de vaccinare antirabica detalii
 • Decizia nr.384 din 19.03.2013 privind rectificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA..detalii
 • Decizia Ministerului de Finante 167/24.02.2013 detalii
 

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei
 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro