INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

ALEGERI paralmentare 2016
ALEGERI PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN 11 DECEMBRIE 2016
 

 

BIROURI ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE
PRESEDINTII SI LOCTIITORII PRESEDINTILOR BESV DESEMNATI LA TRAGEREA LA SORTI DIN DATA DE 26.11.2016

DETALII

PROCES VERBAL INLOCUIRE  PRESEDINTI SI LOCTIITORI SECTIE DE VOTARE DIN DATA DE 29.11.2016 DETALII
PROCES VERBAL INCHEIAT CU OCAZIA COMPLETARII BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE IN CADRUL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE JUDETENE NR.9 BRAILA, LA ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2016 DETALII
PROCES VERBAL COMPLETARE BESV DIN DATA DE 28.11.20016

DETALII

PROCES VERBAL NR.368/30.11.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE DETALII
PROCES VERBAL DIN 02.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE

DETALII

PROCESE VERBALE DIN 02.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE DETALII
PROCESE VERBALE DIN 02.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE DETALII
PROCESE VERBALE DIN 06.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE DETALII
PROCESE VERBALE DIN 07.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE

DETALII

PROCESE VERBALE DIN 07.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE

DETALII

PROCESE VERBALE DIN 08.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE

DETALII

PROCESE VERBALE DIN 08.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE

DETALII

PROCESE VERBALE DIN 08.12.2016-09.12.2016  INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE

DETALII

PROCESE VERBALE DIN 09.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE

DETALII

PROCESE VERBALE DIN 09.12.2016 INLOCUIRI MEMBRII SECTII VOTARE

DETALII

PROCES VERBAL 455/10.12.2016 INLOCUIRE MEMBRU SECTIE VOTARE

DETALII

PROCES VERBAL DIN 10.12.2016 INLOCUIRE MEMBRU SECTIE VOTARE

DETALII

PROCES VERBAL 457/11.12.2016 INLOCUIRE MEMBRU SECTIE VOTARE

DETALII

   
MATERIALE INSTRUIRE AEP PENTRU ALEGERI SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN 11 DECEMBRIE 2016
   
PREZENTARE MATERIAL

DETALII

   
PUBLICATII

DELIMITAREA SI NUMEROTAREA SECTIILOR DE VOTARE DIN JUDETUL BRAILA

NR.CRT.

LOCALITATEA

DETALII

1 MUNICIPIUL BRAILA DETALII
2 FAUREI DETALII
3 IANCA DETALII
4 INSURATEI DETALII
5 BARAGANUL DETALII
6 BERTESTII DE JOS DETALII
7 BORDEI VERDE DETALII
8 CAZASU DETALII
9 CHISCANI DETALII
10 CIOCILE DETALII
11 CIRESU DETALII
12 DUDESTI DETALII
13 FRECATEI DETALII
14 GALBENU DETALII
15 GEMENELE DETALII
16 GRADISTEA DETALII
17 GROPENI DETALII
18 JIRLAU DETALII
19 MARASU DETALII
20 MAXINENI DETALII
21 MIRCEA VODA DETALII
22 MOVILA MIRESII DETALII
23 RACOVITA DETALII
24 RIMNICELU DETALII
25 ROMANU DETALII
26 ROSIORI DETALII
27 SALCIA TUDOR DETALII
28 SCORTARU NOU DETALII
29 SILISTEA DETALII
30 STANCUTA DETALII
31 SURDILA GAISEANCA DETALII
32 SURDILA GRECI DETALII
33 SUTESTI DETALII
34 TICHILESTI DETALII
35 TRAIAN DETALII
36 TUDOR VLADIMIRESCU DETALII
37 TUFESTI DETALII
38 ULMU DETALII
39 UNIREA DETALII
40 VADENI DETALII
41 VICTORIA DETALII
42 VISANI

DETALII

43 VIZIRU

DETALII

44 ZAVOAIA

DETALII

     
     
LEGISLATIE
Hotararea AEP nr. 28 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor

detalii

Hotararea AEP nr. 29 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

detalii

Hotararea AEP nr. 30 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

detalii

Hotararea AEP nr. 31 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

detalii

Hotararea AEP nr. 32 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor detalii
Hotararea AEP nr. 33 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii senatorilor și deputaților detalii
Hotararea AEP nr. 34 din 7 sept. 2016 -procedura de acreditare, precum şi pt aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pt Senat şi Camera Deputaților detalii
Hotararea Guvernului nr. 634 din 31 august 2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 detalii
HotarareaGuvernului nr. 635 din 31 august 2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 detalii
HotarareaGuvernului nr. 636 din 31 august 2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 detalii
HotarareaGuvernului nr. 636 din 31 august 2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, actualizata prin Hotararea Guvernului nr.765/2016, la 21.10.2016 detalii
HotarareaGuvernului nr. 637 din 31 august 2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării in bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 detalii
HotarareaGuvernului nr. 637 din 31 august 2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării in bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, actualizata prin Hotararea Guvernului nr.765/2016, la 21.10.2016 detalii
Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente detalii
   
   
ACTE EMISE DE PREFECT
ORDIN NUMAR/ DATA CUPRINS

DETALII

311/12-9-2016 CONSTITUIREA COMISIEI TEHNICE A JUDETULUI BRAILA CU ATRIBUTII IN COORDONAREA SI URMARIREA INDEPLINIRII SARCINILOR CE REVIN AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR SI ALE CELORLALTE ORGANE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE, PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE, IN DOMENIUL ALEGERILOR PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR.

detalii

318/16-9-2016 CONSTITUIREA GRUPULUI TEHNIC DE LUCRU DE PE LANGA COMISIA TEHNICA A JUDETULUI BRAILA, CU ATRIBUTII IN URMARIREA SI SOLUTIONAREA OPERATIVA A PROBLEMELOR CURENTE DIN JUDETUL BRAILA, IN DOMENIUL ALEGERILOR PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2016

detalii

328/ 26-9-2016 STABILIREA DIMENSIUNII STAMPILEI BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.9 - JUDETUL BRAILA, CE VA FI FOLOSITA IN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII ALEGERILOR PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN 11 DECEMBRIE 2016

detalii

337/3-10-2016 NOMINALIZAREA PERSONALULUI TEHNIC AUXILIAR NECESAR PENTRU FUNCTIONAREA BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.9 BRAILA, CONSTITUIT PENTRU ALEGERILE PENTRUSENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2016

detalii

368/02-11-2016

COMPLETAREA PERSONALULUI TEHNIC AUXILIAR NECESAR PENTRU FUNCTIONAREA BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.9 BRAILA, CONSTITUIT PENTRU ALEGERILE PENTRUSENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2016

detalii

377/07-11-2016

COMPLETAREA PERSONALULUI TEHNIC AUXILIAR NECESAR PENTRU FUNCTIONAREA BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.9 BRAILA, CONSTITUIT PENTRU ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2016

detalii

378/08-11-2016

STABILIREA DIMENSIUNII STAMPILEI DE CONTROL A SECTIILOR DE VOTARE CONSTITUITE DE PRIMARI LA NIVELUL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DIN JUDETUL BRAILA IN VEDEREA DESFASURARII ALEGERILOR PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN 11 DECEMBRIE 2016

detalii

386/14-11-2016

COMPLETAREA PERSONALULUI TEHNIC AUXILIAR NECESAR PENTRU FUNCTIONAREA BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.9 BRAILA, CONSTITUIT PENTRU ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2016

detalii

395/24-11-2016

MODIFICAREA ORDINULUI NR. 386/14.11.2016 PRIVIND COMPLETAREA PERSONALULUI TEHNIC AUXILIAR NECESAR PENTRU FUNCTIONAREA BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.9 BRAILA, CONSTIUIT PENTRU ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2016

detalii

399/29-11-2016 APROBAREA GRAFICULUI DE DISTRIBUIREA BULETINELOR DE VOT SI A CELORLALTE MATERIALE NECESARE DESFASURARII PROCESULUI DE VOTARE DIN 11 DECEMBRIE 2016 detalii
400/29-11-2016 MODIFICAREA ORDINULUI NR.386/14.11.2016 PRIVIND COMPLETAREA PERSONALULUI TEHNIC AUXILIAR NECESAR PENTRU FUNCTIONAREA BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.9 BRAILA, CONSTITUIT PENTRU ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2016 detalii

407/8-12-2016

APROBAREA GRAFICELOR DE VERIFICARE A SECTIILOR DE VOTARE CONSTITUITE LA NIVELUL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDETUL BRAILA IN VEDEREA DESFASURARRI ALEGERILOR PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2016

detalii

     
     
ACTE EMISE DE BECJ BRAILA
DECIZIE/PV/ANUNT NUMAR/ DATA CUPRINS DETALII

PROCES-VERBAL NR.1/30.09.2016

ALEGEREA PRESEDINTELUI SI LOCTIITORULUI  BECJ NR.9 BRAILA detalii
PROCES-VERBAL NR.2/01.10.2016 DESEMNARE REPEREZENTANT AEP

detalii

PROCES-VERBAL NR.7/06.10.2016 DESEMNARE PURTATOR DE CUVANT AL BECJ NR.9 BRAILA

detalii

PROCES-VERBAL NR.8/06.10.2016 COMPLETARE BECJ NR.9 BRAILA detalii
PROCES-VERBAL NR.9/11.10.2016 CU OCAZIA PROCEDURII DE RECOMPLETARE BECJ NR.9 BRAILA detalii
PROCES-VERBAL DE AFISARE NR.11/24.10.2016 LISTA DE CANDIDATI PENTRU CAMERA DEPUTATILOR SI A LISTEI DE CANDIDATI PT SENAT PROPUSE DE PARTIDUL ROMANIA UNITA detalii
PROCES-VERBAL DE AFISARE NR.17/25.10.2016 DECIZIILE NR.1 SI 2 BECJ BRAILA detalii
DECIZIA NR.1/25.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.2/25.10.2016 DETALII  
PROCES-VERBAL DE AFISARE NR.19/26.10.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.21/27.10.2016 Deciziile BECJ BRAILA nr.3-8/27.10.2016

detalii

DECIZIA NR.3/27.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.4/27.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.5/27.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.6/27.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.7/27.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.8/27.10.2016 DETALII  
PROCES-VERBAL DE AFISARE NR.24/28.10.2016 DETALII  
PROCES-VERBAL DE AFISARE NR.25/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.9/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.10/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.11/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.12/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.13/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.14/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.15/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.16/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.17/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.18/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.19/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.20/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.21/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.22/28.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.23/28.10.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.26/29.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.24/29.10.2016 DETALII  
DECIZIA NR.25/29.10.2016 DETALII  
PROCES VERBAL NR.27/29.10.2016 INDREPTARE EROARE MATERIALA DETALII  
PROCES VERBAL NR.38/31.10.2016 INDREPTARE EROARE MATERIALA DETALII  
PROCES VERBAL NR.41/02.11.2016 INCHEIAT CU OCAZIA PROCEDURII DE COMPLETARE A BECJ NR.9 BRAILA LA ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN DATA DE 11 DEC.2016, CU REPREZENTANTII PARTIDELOR POLITICE, ORGANIZATIILE CETATENILOR APARTINAND MINORITATILOR NATIONALE, ALIANTELOR POLITICE, ALIANTELOR ELECTORALE, CARE PARTICIPA LA ALEGERI, ALTELE DECAT CELE PARLAMENTARE

DETALII

PROCES VERBAL NR.42/7.11.2016 PRIVIND CONSTATAREA RAMANERII DEFINITIVE A CANDIDATURILOR PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR  PENTRU CIRCUMSCRIPTIA JUDETEANA NR.  9 BRAILA, LA SCRUTINUL PRIVIND ALEGERILE PENTRU CAMERA DEPUTATILOR SI SENATUL ROMANIEI DIN ANUL 2016

DETALII

PROCES VERBAL NR.44/7.11.2016 CU OCAZIA PROCEDURII DE COMPLETARE A BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.9 BRAILA LA ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2016, CU REPREZENTANTII PARTIDELOR POLITICE, ORGANIZATIILOR CETATENILOR APARTINAND MINORITATILOR NATIONALE, ALIANTELOR POLITICE SI ALIANTELOR ELECTORALE, CARE PARTICIPA LA ALEGERI, ALTELE DECAT CELE PARLAMENTARE

DETALII

COMUNICAT DIN DATA DE 08.11.2016 DETALII  
PROCES VERBAL NR. 47/09.11.2016 CU OCAZIA TRAGERII LA SORTI A ORDINII IN CARE SE TIPARESC LISTELE DE CANDIDATI PE BULETINELE DE VOT PENTRU CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA JUDETEANA NR. 9 BRAILA

DETALII

PROCES VERBAL DE AFISARE NR. 48/09.11.2016 DETALII  
DECIZIA NR. 26/09.11.2016 PENTRU INTOCMIREA DE CATRE INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRAILA A MACHETELOR BULETINELOR DE VOT CE VOR FOLOSITE IN CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA JUDETEANA NR. 9 BRAILA

DETALII

PRECES VERBAL DE AFISARE NR.50/10.11.2016 DETALII  
DECIZIA NR.27/10.11.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.53/12.11.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR. 55/21.11.2016 DETALII  
DECIZIA NR.28/21.11.2016 DETALII  
DECIZIA NR.29/02.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.30/02.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR. 377/02.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.31/4.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.387/4.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL NR.389/4.12.2016 INDREPTARE EROARE MATERIALA DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.400/07.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.32/07.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.33/08.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.34/11.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.459/11.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.35/12.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.460/12.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.36/12.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.461/12.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.37/12.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.462/12.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.38/12.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.463/12.12.2016 DETALII  
DECIZIA NR.39/12.12.2016 DETALII  
PROCES VERBAL DE AFISARE NR.464/12.12.2016 DETALII  
     
     
     
MACHETE BULETINE VOT
  MACHETA BULETIN VOT SENAT

DETALII

  MACHETA BULETIN VOT CAMERA DEPUTATILOR

DETALII

     
     
LOCURI AFISAJ ELECTORAL
     
  LOCURI AFISAJ ELECTORAL

DETALII

DATE DE CONTACT
Adresa: Braila, Piata Independentei Nr. 1 Intrarea B Sala 14

Presedinte: -   judecator  Dumitru Florin

Loctiitor  -      judecator Roman Cătălina Hermina

Membru: -      judecator Mocanu Lenuța

Membru reprezentant AEP: Mangu Adrian

Telefon/fax: 0239-632508

Site Web: prefecturabraila.ro

Email: bej9braila@bec.ro

Biroul Electoral Central : parlamentare2016.bec.ro

          Program de lucru:  Zilnic: 10.00 - 16.00
DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei
 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro