INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA
 • Ordinul privind activarea centrului judetean de coordonare si conducere a interventiei la nivelul judetului Braila detalii
 • Ordinul privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, atributiile si functionarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila detalii
 • Ordinul privind actualizarea componentei secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila detalii
 • Ordinul privind actualizarea componentei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila detalii
 • Ordinul privind:actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila detalii
 • Regulament de organizare si functionare detalii
 • Ordin privind aprobarea planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2016 detalii
 
  SEDINTE
 

ORDINEA DE ZI

 

A SEDINTEI ORDINARE

A COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA BRAILA

 

08.02.2017, ora 12.00

 Sala Ronda a Palatului Administrativ

 

 

 1. Raport de evaluare a activitatii desfasurate de Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Braila in anul 2016 detalii

                 Prezinta: Domnul lt. col. Cristian ION, inspector-sef, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunărea" al Judetului Braila

 

 2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de activitati al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila pentru anul 2017 detalii

                 Prezinta: Doamna Madalina COCHINO, prefectul judetului Braila

 

 3. Diverse

 
HOTARARI ADOPTATE/ORDINE ALE PRESEDINTELUI CJSU BRAILA
2017
 
HOTARARI ADOPTATE/ORDINE ALE PRESEDINTELUI CJSU BRAILA
2016
2015
2014
 • Hotararea C.J.S.U. nr. 1 din 21.01.2014 pentru aprobarea Planului de activitati al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila pentru anul 2014 detalii
 • Hotararea Nr 2 din 28.01.2014 detalii
 • Hotararea nr.3/7.02.2014, punere in functiune statie de desecare SPE Valea Encii detalii
 • Hotararea Nr 4/12.02.2014 detalii
 • Hotararea nr 5/25.02.2014 detalii
 • Hotararea nr 6/07.03.2014 detalii
 • Hotararea nr 7 din 27.03.2014 detalii
 • Hotararea nr 8 din 19.05.2014 detalii
 • Ordinul Presedintelui CJSU Braila nr.212/26.05.2014, privind instituirea restrictiei de tonaj la circulatia autovehiculelor pe la punctul de trecere bac Braila-Smirdan detalii
 • Hotararea nr 9 din 17.07.2014 detalii
 • Hotararea nr 10 din 27.10.2014 detalii
 • Hotararea nr 11 din 01.12.2014 detalii
 • Hotararea nr 12 din 26.12.2014 detalii
 • Hotararea nr 13 din 28.12.2014 detalii
 • Hotararea nr 14 din 30.12.2014 detalii
 
 
 COMUNICATE
 
PLANURI/ANALIZE/RAPOARTE
2014

PLANUL de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale al judetului Braila 2014-2017

1. Ordinul prefectului  de constituire a CJSU Braila. detalii  detalii  detalii

2. Tabel cuprinzand componenta nominala a CJSU. detalii

3. Memoriu plan aparare. detalii

3.1. Masuri preventive si operative la nivel judetean. detalii

3.2. Situatia digurilor de la Dunare. detalii

3.3. Situatia digurilor de pe raurile interioare. detalii

3.4. Zone critice Dunare. detalii

3.5. Zone critice rauri interioare. detalii

3.6. Tabel mire hidrometrice si cotele de intrare in fazele de aparare. detalii

4. Schema fluxului informational decizional. detalii

5. Tabele cu elemente tehnice de aparare ale CLSU. detalii  detalii

6. Tabel cu fortele si mijloacele de aparare la nivel  de CJSU. detalii

7. Tabel cuprinzand stocul de materiale si mijloace de aparare la nivel judetean. detalii

8. Harta judetului cu benzile de inundabilitate. detalii  detalii  detalii  detalii

9. Harta judetului cu amplasarea CLSU, lucrarilor hidrotehnice,  a cantoanelor, statiilor hidro, etc.

10.  ANEXA-Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

 
 
 


DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei
 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro