INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
INSTITUTIA
PREFECTULUI
Curriculum Vitae
Agenda Prefectului
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita

COMISII SI
COMITETE
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Procesul de Integrare Europeana
Ziua Dunarii 2015 Braila
Link-uri Utile
Arhiva
Campania de promovare a proiectului GREENUP-"UTILIZEAZA TRANSPORTUL IN COMUN!"
Proiect-"Utilizing stream waters in the suppression of forest fires with the help of new technologies"
Proiect-"Formarea unei atitudini pozitive"
Documente Programatice
S I S O P

COLEGIU PREFECTURAL

 

 

  • Ordin privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural al Judetului Braila detalii

  • Regulament detalii de organizare si functionare

  • Servicii publice deconcentrate detalii

ORDINEA DE ZI

 

a şedintei de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 23 septembrie 2015,  ora 11,  Sala Mare a Palatului administrativ

 

 

1. Informare cu privire la realizarea campaniei agricole de vară a anului 2015 în județul Brăila, întocmită de către Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Brăila. Măsurile necesare pentru buna desfăşurare a campaniei agricole de toamnă a anului 2015. detalii detalii

 

     Prezintă: CISMAȘ TRAIAN, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Brăila

 

2.    Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Regională de Statistică Brăila în perioada ianuarie – august 2015.  detalii  detalii

 

     Prezintă: CONSTANTIN ANCA, director executiv al Direcţiei Regionale de Statistică Brăila

 

3. Raport privind activitatea desfăşurată de către Inspectoratul  Şcolar Judeţean Brăila în anul şcolar 2014-2015 şi măsuri pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ în anul şcolar 2015-2016.  detalii  detalii  detalii  detalii

 

Prezintă: CANCIU CĂTĂLIN, inspector școlar general al Inspectoratului  Şcolar Judeţean Brăila

 

4. Raport referitor la activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru  Sport şi Tineret Brăila, în perioada 01.01.2015-31.08.2015.  detalii  detalii

 

Prezintă: GOGORIȚĂ ANGELICA - ALINA,  director executiv al Direcţiei pentru  Sport şi Tineret a judeţului Brăila

 

5. Analiza activității desfășurată de către Clubul Sportiv Municipal Brăila în perioada 01.01.2015-31.08.2015.  detalii  detalii

 

Prezintă: Blănaru Dumitru Aurelian, director al Clubului sportiv Municipal Brăila

 

6. Informare cu privire la activitatea desfășurată de către Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila în perioada ianuarie – august 2015.  detalii  detalii

 

Prezintă: CIOBANU-MORAIT VICTOR, inspector șef al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Brăila

 

7. Proiecte de hotărâri pentru aprobarea:

- „Programului de măsuri al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Brăila necesare unei bune desfăşurări a campaniei agricole de toamnă”;  detalii

- „Programului de măsuri al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ în anul şcolar 2015-2016” .   detalii

 

Prezintă: ȚIRIPA MARIUS AURELIAN, subprefectul  judeţului  Brăila

 

8. Diverse.

HOTARARI ADOPTATE IN 2015

Hotararea nr.1/28.01.2015 detalii
Hotararea nr.2/28.01.2015 detalii
Hotararea nr.3/25.02.2015 detalii
Hotararea nr.4/25.03.2015 detalii
Hotararea nr.5/29.04.2015 detalii
Hotararea nr.6/27.05.2015 detalii
Hotararea nr.7/27.05.2015 detalii
Hotararea nr.8/24.06.2015 detalii
Hotararea nr.9/29.07.2015 detalii
Hotararea nr.10/26.08.2015 detalii
Hotararea nr.11/23.09.2015 detalii
Hotararea nr.12/23.09.2015 detalii

HOTARARI ADOPTATE IN 2014

Hotararea nr.1/7.02.2014 detalii
Hotararea nr.2/7.02.2014 detalii
Hotararea nr.3/27.02.2014 detalii
Hotararea nr.4/27.03.2014 detalii
Hotararea nr.5/24.04.2014 detalii
Hotararea nr.6/29.05.2014 detalii
Hotararea nr.7/29.05.2014 detalii
Hotararea nr.8/26.06.2014 detalii
Hotararea nr.9/31.07.2014 detalii
Hotararea nr.10/28.08.2014 detalii
Hotararea nr.11/25.09.2014 detalii
Hotararea nr.12/22.10.2014 detalii
Hotararea nr.13/27.11.2014 detalii
Hotararea nr.14/16.12.2014 detalii


CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC

BUGET

Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ACHIZITII PUBLICE

Planul anual de achizitii publice
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: valeriu.cirlan@prefecturabraila.ro