INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

COLEGIU PREFECTURAL

 

 

  • Ordin privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural al Judetului Braila detalii

  • Regulament detalii de organizare si functionare

  • Servicii publice deconcentrate detalii

ORDINEA DE ZI

 

a sedintei de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Braila din data de 23 noiembrie 2016,  ora 11,  Sala Mare a Palatului administrativ

 

 

1.    Informare privind masurile suplimentare de supraveghere sanitara veterinara in perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor de iarna, in domeniul igienei si sanatatii publice sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor intocmita de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila. detalii detalii

 

Prezinta: CARAGATA NITA, director executiv in cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila

 

2.    Informare privind verificarea modului de comercializare a produselor specifice sarbatorilor de iarna și programul efectuarii controalelor in perioada sarbatorilor de iarna intocmita de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Braila. detalii detalii

 

Prezinta: MARTA DUMITRU, comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Braila

 

3.    Informare asupra actiunilor ce urmeaza a fi desfasurate in vederea monitorizarii respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor specifice sarbatorilor de iarna si a programului efectuarii controalelor in perioada sarbatorilor de iarna intocmita de Directia de Sanatate Publica a Judetului Braila. detalii

 

Prezinta: CIOCHINA Gabriel, director executiv al Directiei de Sanatate Publica a Judetului Braila

 

4.    Raport privind activitatea de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023, prezentat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braila. detalii

 

Prezinta: DRAGAN PETRICA, directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braila

 

5. Informare privind activitatea  desfașurata de Sistemul de Gospodarire a Apelor Braila in perioada 01.01.-31.10.2016.  detalii

 

Prezinta: TURIAC ADRIAN, directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Braila

 

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea "Planului comun de actiuni privind coordonarea activitatilor specifice sarbatorilor de iarna, intreprinse in judetul Braila, pentru protejarea sanatatii si sigurantei cetatenilor", de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Braila si Directia de Sanatate Publica Braila. detalii

 

Prezinta: Tiripa MARIUS - AURELIAN, subprefectul  judetului  Braila

 

7. Diverse: Lantul de comanda in combaterea Pestei Porcine Africane - atributii, responsabilitati, planul de actiune privind interventia in focar și masuri intreprinse in prevenirea aparitiei bolii de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila. detalii

 

HOTARARI ADOPTATE IN 2016

Hotararea nr.1/27.01.2016

detalii

Hotararea nr.2/27.01.2016

detalii

Hotararea nr.3/24.02.2016

detalii

Hotararea nr.4/30.03.2016

detalii

Hotararea nr.5/20.04.2016

detalii

Hotararea nr 6/26.05.2016

detalii

Hotararea nr 7/26.05.2016

detalii

Hotararea nr 8/29.06.2016

detalii

Hotararea nr 9/27.07.2016

detalii

Hotararea nr 10/24.08.2016

detalii

Hotararea nr.11/28.09.2016 detalii
Hotararea nr.12/26.10.2016 detalii
Hotararea nr.13/23.11.2016 detalii

HOTARARI ADOPTATE IN 2015

Hotararea nr.1/28.01.2015

detalii

Hotararea nr.2/28.01.2015

detalii

Hotararea nr.3/25.02.2015

detalii

Hotararea nr.4/25.03.2015

detalii

Hotararea nr.5/29.04.20155

detalii

Hotararea nr.6/27.05.2015

detalii

Hotararea nr.7/27.05.2015

detalii

Hotararea nr.8/24.06.2015

detalii

Hotararea nr.9/29.07.2015

detalii

Hotararea nr.10/26.08.2015

detalii

Hotararea nr.11/23.09.2015

detalii

Hotararea nr.12/23.09.2015

detalii

Hotararea nr.13/21.10.2015

detalii

Hotararea nr.14/18.11.2015

detalii

Hotararea nr 15/16.12.2015

detalii


DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei

 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro