INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
INSTITUTIA
PREFECTULUI
Curriculum Vitae
Agenda Prefectului
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

COLEGIU PREFECTURAL

 

 

  • Ordin privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural al Judetului Braila detalii

  • Regulament detalii de organizare si functionare

  • Servicii publice deconcentrate detalii

ORDINEA DE ZI

 

a sedintei de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Braila din data de 26 mai 2016,  ora 11,  Sala Mare a Palatului administrativ

 

  

1.     Raport privind activitatea desfasurata de catre Directia  de Sanatate Publica a judetului Braila in perioada mai 2015-aprilie 2016 si masurile propuse pentru imbunatatirea activitatii in anul 2016. detalii detalii

 

Prezinta: GABRIEL CIOCHINA, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica a judetului Braila

 

2.     Raport privind activitatea desfasurata de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Braila in perioada mai 2015-aprilie 2016 si masurile propuse pentru imbunatatirea activitatii in anul 2016. detalii detalii

 

Prezinta: CAMELIA TAMARA NEDELCU, presedinte-director general al Casei Judetene de Asigurari  de Sanatate Braila

 

3.     Informare referitoare la efectuarea controalelor in perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor pascale din anul 2016 de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila, Directia de Sanatate Publica a judetului Braila și Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Braila. detalii detalii detalii

 

Prezinta: MARIAN PANȚIRU, directorul executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta   Alimentelor Braila

   GABRIEL CIOCHINA, IOCHINA, director executiv al Directiei de Sanatate Publica a judetului Braila

             DUMITRU  MARTA, comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Braila

 

4.     Informare cu privire la starea generala a infrastructurii de imbunatatiri funciare (desecari, irigatii) la nivelul judetului Braila. Probleme deosebite. Masuri dispuse, propuneri de imbunatatire a activitatii. Material intocmit de Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Dunarea Inferioara. detalii detalii

 

         Prezinta: VASILE TURCITU, directorul Filialei Teritoriale de Imbunatatiri Funciare Dunarea Inferioara a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare -

 

5. Proiecte de hotarāri pentru aprobarea:

-  'Programului de masuri pentru imbunatatirea activitatii Directiei  de Sanatate Publica a judetului Braila in anul 2016 '; detalii

- 'Programului de masuri pentru imbunatatirea activitatii Casei Județene de Asigurari de Sanatate Braila in anul 2016 '. detalii

 

Prezinta: Marius - Aurelian tiripa, subprefectul  judetului  Braila

 

6. Diverse.

HOTARARI ADOPTATE IN 2016

Hotararea nr.1/27.01.2016 detalii
Hotararea nr.2/27.01.2016 detalii
Hotararea nr.3/24.02.2016 detalii
Hotararea nr.4/30.03.2016 detalii
Hotararea nr.5/20.04.2016 detalii

HOTARARI ADOPTATE IN 2015

Hotararea nr.1/28.01.2015 detalii
Hotararea nr.2/28.01.2015 detalii
Hotararea nr.3/25.02.2015 detalii

Hotararea nr.4/25.03.2015

detalii

Hotararea nr.5/29.04.20155

detalii

Hotararea nr.6/27.05.2015

detalii

Hotararea nr.7/27.05.2015

detalii

Hotararea nr.8/24.06.2015

detalii

Hotararea nr.9/29.07.2015

detalii

Hotararea nr.10/26.08.2015

detalii

Hotararea nr.11/23.09.2015

detalii

Hotararea nr.12/23.09.2015

detalii

Hotararea nr.13/21.10.2015

detalii

Hotararea nr.14/18.11.2015

detalii
Hotararea nr 15/16.12.2015 detalii


CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC

BUGET

Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ACHIZITII PUBLICE

Planul anual de achizitii publice
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: valeriu.cirlan@prefecturabraila.ro