INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

COLEGIU PREFECTURAL

 

 

  • Ordin privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural al Judetului Braila detalii

  • Regulament detalii de organizare si functionare

  • Servicii publice deconcentrate detalii

ORDINEA DE ZI

 a sedintei de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Braila din data de

22 februarie 2017,  ora 11,  Sala Mare a Palatului administrativ

 

1.    Informare referitoare la modul de indeplinire a masurilor prevazute in Hotararea Colegiului Prefectural nr.2/27.01.2016 privind aprobarea "Programului de masuri stabilite pentru realizarea directiilor prioritare de actiune in vederea imbunatatirii activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila pe anul 2016" și realizarea acestora in semestrul II al anului 2016. detalii

 

 Prezinta: Cristian ION, inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila

 

2.    Informare referitoare la modul de indeplinire a masurilor prevazute in Hotararea Colegiului Prefectural nr. 3/24.02.2016 privind aprobarea "Programului de masuri care vor fi intreprinse in anul 2016 in vederea protejarii patrimoniului cultural național existent in județul Braila, de catre Directia Judeteana pentru Cultura Braila" pentru perioada august-decembrie 2016. detalii

 

Prezinta: Ana HARApescu, director executiv al Directiei Judetene pentru Cultura Braila

 

3.    Informare referitoare la punerea in aplicare a Hotararii Colegiului Prefectural nr.13/23.11.2016 privind aprobarea "Planului comun de actiuni privind coordonarea activitatilor specifice sarbatorilor de iarna, intreprinse in judetul Braila, pentru protejarea sanatatii si sigurantei cetatenilor, in perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor de iarna  al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila, al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Braila si al Directiei de Sanatate Publica a Județului Braila".

 

Prezinta:

Gicu DRAGAN, director executiv al  Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila detalii

Dumitru MARTA, comisar șef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Braila detalii

Gabriel CIOCHINA, director executiv al Directiei de Sanatate Publica a Județului Braila detalii

 

4.    Raport privind activitatea desfașurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Braila in anul 2016 și masurile pentru imbunatațirea activitații in anul 2017. detalii detalii

 

Prezinta: Liviu ARHIRE, inspector sef al Inspectoratului Teritorial  de Munca al judetului Braila

 

5.    Proiect de hotarare pentru aprobarea "Programului de masuri stabilite in vederea imbunatațirii activitații Inspectoratului Teritorial de Munca Braila in anul 2017". detalii

 

Prezinta: Marius - Aurelian Țiripa, subprefectul  judetului  Braila

 

6. Diverse: Intervenția Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Braila cu privire la acte normative cu impact asupra tuturor unitaților administrativ-teritoriale - O.U.G. nr. 93/8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016 și O.U.G. nr. 82/16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

 

 

HOTARARI ADOPTATE IN 2016

Hotararea nr.1/27.01.2016

detalii

Hotararea nr.2/27.01.2016

detalii

Hotararea nr.3/24.02.2016

detalii

Hotararea nr.4/30.03.2016

detalii

Hotararea nr.5/20.04.2016

detalii

Hotararea nr 6/26.05.2016

detalii

Hotararea nr 7/26.05.2016

detalii

Hotararea nr 8/29.06.2016

detalii

Hotararea nr 9/27.07.2016

detalii

Hotararea nr 10/24.08.2016

detalii

Hotararea nr.11/28.09.2016

detalii

Hotararea nr.12/26.10.2016

detalii

Hotararea nr.13/23.11.2016

detalii

Hotararea nr.14/14.12.2016

detalii


DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei
 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro