INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

COLEGIU PREFECTURAL

 

 

  • Ordin privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural al Judetului Braila detalii

  • Regulament detalii de organizare si functionare

  • Servicii publice deconcentrate detalii

ORDINEA DE ZI  

a ședintei de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Braila din data de 29 iunie 2016,  ora 11,  Sala Mare a Palatului administrativ

 

 

1. Raport privind activitatea desfașurata de catre Agentia Judeteana pentru Plati și Inspectie Sociala Braila in domeniul prestatiilor sociale și a inspectiei sociale in perioada ianuarie-mai 2016. Realizarea obiectivelor Programului de masuri stabilite in vederea imbunatatirii activitatii  A.J.P.I.S. Braila in perioada iunie – decembrie 2015. Programul de masuri stabilite pentru  imbunatatirea activitatii in anul 2016. detalii  detalii  detalii

 

Prezinta: ADRIAN BERNHARD RITZINGER, director executiv al Agentiei Judetene pentru Plati și Inspectie Sociala Braila

 

2.Informare cu privire la activitatea Centrului Judetean Braila al Agentiei de Plati și Interventie in Agricultura in perioada ianuarie - mai 2016. detalii

 

          Prezinta: DANIELA MIHAELA MILITARU, director executiv al Centrului Judetean Braila al Agentiei de Plati și Interventie in Agricultura

 

3.Informare asupra activitatii desfașurate de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Braila inn . detalii

 

Prezinta: DANIELA CONDRUZ, director al Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Braila

 

4.Informare privind activitatea Centrului Militar Judetean Braila pe primele 5 luni ale anului 2016. detalii

 

Prezinta: ION  FRATIMAN, comandant al Centrului Militar Judetean Braila

 

5..Proiect de hotarâre pentru aprobarea „Programului de masuri stabilite pentru  imbunatatirea activitatii Agentiei Judetene pentru Plati și Inspectie Sociala Braila in anul 2016". detalii

 

          Prezinta: MADALINA COCHINO, prefectul  judetului  Braila

 

6.Prezentarea „Planului general de masuri pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului de siguranța a cetațeanului pe timpul sezonului estival, in perioada 15.06.-15.09.2016" comunicat de Direcția Generala Management Operațional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. detalii

 

Prezintaa: Constantin-Adrian Gluga, Inspector șef al Inspectoratului de Politie Judetean Braila

 

7.Diverse.

HOTARARI ADOPTATE IN 20166

Hotararea nr.1/27.01.2016 detalii
Hotararea nr.2/27.01.2016 detalii
Hotararea nr.3/24.02.2016 detalii
Hotararea nr.4/30.03.2016 detalii
Hotararea nr.5/20.04.2016 detalii
Hotararea nr 6/26.05.2016 detalii
Hotararea nr 7/26.05.2016 detalii

HOTARARI ADOPTATE IN 2015

Hotararea nr.1/28.01.2015 detalii
Hotararea nr.2/28.01.2015 detalii
Hotararea nr.3/25.02.2015 detalii

Hotararea nr.4/25.03.2015

detalii

Hotararea nr.5/29.04.20155

detalii

Hotararea nr.6/27.05.2015

detalii

Hotararea nr.7/27.05.2015

detalii

Hotararea nr.8/24.06.2015

detalii

Hotararea nr.9/29.07.2015

detalii

Hotararea nr.10/26.08.2015

detalii

Hotararea nr.11/23.09.2015

detalii

Hotararea nr.12/23.09.2015

detalii

Hotararea nr.13/21.10.2015

detalii

Hotararea nr.14/18.11.2015

detalii
Hotararea nr 15/16.12.2015 detalii


DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei

 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: valeriu.cirlan@prefecturabraila.ro