INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE

 

Date de contact

Adresa: mun. Braila, Calea Galati, nr. 18, jud. Braila

Telefon: 0239-612269

Fax: 0239-613773

email: pasapoarte@prefecturabraila.ro

CONDUCERE:

Imputernicit Sef Serviciu, Subcomisar de Politie - Samoila Georgica

 

PROGRAM DE FUNCTIONARE:

Program cu publicul:

 

Ziua

Primiri cereri

Eliberari documente

Audiente Conducerea Serviciului

Luni

08.30-16.30

08.30-16.30

 

Marti

08.30-16.30

08.30-16.30

10:30-11:30

Miercuri

08.30-16.30

08.30-16.30

 

Joi

08.30-18.30

08.30-18.30

10:30-11:30

Vineri

08.30-16.30

08.30-16.30

 

        * Inscrierile pentru audiente se fac la ghiseu sau la secretariat.

  

ANUNT !!!

 

STIMAŢI  CETAŢENI,

 

Avand in vedere prevederile art. III şi ale art. VIII din cadrul Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, incepand cu data de 01 februarie 2017 se elimină urmatoarele taxe:

  • taxa pentru serviciul prestat in cuantum de 22 lei, ce intra in componenţa taxei de paşaport (pentru paşaportul electronic cu valabilitate 5 ani, pentru cel cu valabilitate 3 ani şi pentru paşaportul temporar);

  • tariful suplimentar in cuantum de 100 lei ce intra in componenţa taxei pentru paşaportul temporar;

  • taxa pentru eliberare adeverinţă - 22 lei.

Prin urmare, incepand cu data de 01 februarie 2017, se modifica următoarele taxe:

a) taxa pentru paşaportul simpu electronic cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani - 258 lei (faţă de 280 lei);

b) taxa pentru paşaportul simplu electronic cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani)  - 234 lei (faţă de 256 lei);

c) taxa pentru paşaportul simplu temporar - 96 lei (faţă de 218 lei);

d) taxa pentru adeverinţă - 0 lei (faţă de 22 lei);

e) taxa pentru furnizare date din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple - 0 lei (faţă de 22 lei).

IMPORTANT !!!

 

          1) Odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, INCEPAND CU DATA DE  06 iulie 2016, PLATA TAXELOR AFERENTE ELIBERARII PASAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE SI A PASAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE SE POATE FACE PRIN INTERNET BANKING, VIRAMENT, MANDAT POSTAL SAU IN NUMERAR.

Atentie !! Plata in numerar NU se mai face prin casieriile CEC Bank, insa chitantele eliberate pana la data de 5 iulie 2016 (inclusiv) sunt valabile pentru depunerea cererilor de eliberare a pasapoartelor si ulterior datei de 6 iulie 2016.

Plata taxelor on-line in sistem internet banking, virament  (de la orice banca unde solicitantul are deschis un cont) sau mandat postal, se poate facei in contul unic deschis de Institutia Prefectului - judetul Braila (cont  IBAN RO42TREZ151502602X010046). Pe documentul de plata vor fi inscrise urmatoarele informatii: C.N.P.-ul, numele si prenumele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal si denumirea Institutiei Prefectului unde va fi depusa cererea pentru eliberarea pasaportului, suma si tipul de document pentru a carui contravaloare se incaseaza plata (pasaport simplu electronic sau  pasaport simplu temporar).

Extrasul de cont doveditor al platii, certificat de catre banca, este necesar doar in cazul platii prin virament. Daca plata taxelor se realizeaza prin mandat postal, solicitantul va prezenta factura aferenta, emisa de catre oficiul postal.

In cazul platii prin internet banking, la ghiseu se poate prezenta dovada platii generata la momentul tranzactiei, fara certificarea de catre banca, dar facem recomandarea cetatenilor sa nu utilizeze aceasta forma de plata in cazul solicitarii pasaportului simplu temporar (care se elibereaza in regim de urgenta), ci sa utilizeze celelalte modalitati de plata a taxelor aferente, care sa permita dovada platii la momentul depunerii cererii, avand in vedere ca pentru confirmarea tranzactiei efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore !  

Plata taxelor in numerar se poate face la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului sau la casieria Institutiei Prefectului- judetul Braila.

Actele necesare si termenele de eliberare a pasapoartelor raman neschimbate.

Informatii utile privind Institutia Prefectului - judetul Braila

 a)    cont  IBAN - RO42TREZ151502602X010046 ;

b)     cod fiscal -  4205637 ;

c)      adresa : mun. Braila, Piata Independentei, nr. 1 (casieria este situata la etajul 2 al imobilului, camera 232).

 

ANUNT

Taxele de pasaport achitate prin virament bancar sau online se pot plati (cu comision zero) si utilizand un cont tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice, la nivelul a cinci institutii de credit, dupa cum urmeaza: detalii

 

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Cont tranzitoriu IBAN

1

BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ

RO49RNCB0082044185290044

2

CEC BANK

RO 89CECEB001T7RON0000001

3

BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ

RO94BFER1000000032720001

4

IDEA BANK S.A.

RO97ROIN100100000000RO81

5

RAIFFEISEN BANK S.A.

RO95RZBR0000060017443357

Cetatenii care vor achita taxele de pasaport prin virament bancar sau on-line, utilizand aceste conturi tranzitorii, vor primi  ca dovada a platii un ordin de plata sau extras de cont ce contine IBAN-ul acestuia. Institutiile de credit respective vor trebui sa includa in cadrul ordinelor de plata/extraselor de cont, informatiile referitoare la beneficiarul platii (cod cont bugetar 50.26.02, Institutia Prefectului-judeBraila, CUI 4205637, CNP al titularului de pasaport etc.).

 

        2)  In cadrul Primariei orasului Ianca functioneaza un punct de  lucru mobil al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple al judetului Braila.

La acest Punctul de lucru mobil, se asigura preluarea cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice, respectiv livrarea documentelor de calatorie catre solicitanti (la termenele programate),  in zilele de miercuri, intre orele 9:30 - 15:30,  din doua in doua saptamini. Orice modificari ale acestui program vor fi facute publice in timp util.

          3)  Cetatenii care depun cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice, la ghiseele serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple judetene, pot opta pentru livrarea acestora prin curier, la domiciliul permanent sau resedinta din Romania a solicitantului. Livrarea se realizeaza de catre S.C. Compania Naționala Poșta Romana S.A., contra cost (7,97 lei, TVA inclus), cu plata la livrarea documentului. Curierii vor anunta titularii pasapoartelor simple electronice prin SMS, motiv pentru care, la depunerea cererilor,  este obligatorie completarea rubricii privind numarul de telefon. Daca curierul nu reuseste livrarea pasaportului in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestuia (interval in care se vor efectua minim doua incercari), documentul va fi inaintat la serviciul public comunitar judetean pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza de competenta se afla adresa de livrare, comunicata de catre solicitant. Nu vor putea opta pentru livrarea pasapoartelor simple electronice prin curier persoanele care doresc pastrarea in uz a pasaportului anterior valabil, cele care solicita ridicarea pasaportului simplu electronic prin imputernicit (procura), sau cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. Termenul de eliberare a pasaportelor simple electronice este tot de 14 zile calendaristice.

DETALII PRIVIND ELIBERAREA PAȘAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE ȘI TEMPORARE

1.    Solicitantii pot depune cererile la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la judetul de domiciliu, resedinta sau la cel mai apropiat serviciu de profil din tara (atunci cand nu se pot prezenta la locul de domiciliu sau resedinta). Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererile la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

 2.     La depunerea cererii pot opta pentru ridicarea pasaportului de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple din tara sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. 

 3.    ATENTIE la declaratiile si procurile speciale intocmite de autoritatile straine, pentru eliberarea pasapoartelor minorilor !   Nu sunt acceptate procurile sau declaratiile care cuprind doar legalizarea/autentificarea semnaturii partilor !

 

In conformitate cu art. 9 alin. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minori, date in alte conditii decat in fata functionarului care primeste cererea, precum si procura speciala trebuie sa fie autentificate, in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de autoritatile straine competente. Astfel, in incheierea de autentificare a documentelor respective (intocmite sau, dupa caz, primite si autentificate de o autoritate publica, de notarul public sau de catre o alta persoana investita de stat cu autoritate publica, in forma si conditiile stabilite de lege) trebuie sa se regaseasca elementele prevazute de art. 269 din Codul de procedura civila, si anume:

a)    stabilirea identitatii partilor;

b)    exprimarea consimtamantului acestora cu privire la continutul documentului;

c)    semnatura acestora si data inscrisului.

       NOTA: In cazul minorilor, atunci cand se face referire la declaratia de acord a unui singur parinte, se va intelege parintele supravietuitor, parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, parintele care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013.
 

I.              PASAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

 

       Varsta de amprentare a minorilor, la depunerea cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice este de 12 ani. Valabilitatea acestui tip de pasaport este de 3 ani pentru minorii cu varsta de pana la 12 ani si de 5 ani pentru persoanele care au implinit aceasta varsta.

Termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice este de 14 zile calendaristice, calculat din ziua urmatoare depunerii cererii.

 

Taxele percepute pentru eliberarea pasapoartelor:

- pentru persoanele care nu au implinit varsta de 12 ani, costul pentru un pasaport simplu electronic (cu valabilitatea de 3 ani) este de 234 lei ;

- pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani, costul pentru un pasaport simplu electronic (cu valabilitate 5 ani) va fi de 258 lei.

        Documentele necesare pentru obtinerea pasaportului vor fi prezentate la ghiseu de catre solicitanti, in original (fara fotocopii). Originalele procurilor speciale, declaratiilor privind acordul parintilor si documentelor ce fac dovada achitarii taxelor aferente se vor opri la ghiseu.

   a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:

     cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original;

    - documentele ce fac dovada achitarii taxei aferente;

    - pasaportul anterior, daca acesta exista.

 NOTA:

    - documentele se  depun personal, de catre solicitanti;

    - cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

    - la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (sunt exceptate de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila);

    - termenul de valabilitate al pasaportului simplu electronic este de 5 ani.

 b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL MINORILOR  CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:

     - certificatul de nastere al minorului, in original;

     - document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti (vezi nota), al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original;

    - documentele ce fac dovada achitarii taxei aferente;

    - pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista.

 NOTA:

   - la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;

   - documentele se depun de catre parinti/parinte (vezi nota)/reprezentant legal/persoana imputernicita;

   -  cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

   -  la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (minorii cu varsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale);

   -  termenul de valabilitate al pasaportului simplu electronic minorii cu varsta peste 12 ani este de 5 ani, iar pentru minorii care nu au implinit 12 ani, valabilitatea este de 3 ani);

  c) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL MINORILOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:

   - cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie insotite de certificatul de nastere, in original;

   - declaratii de acord ale parintilor/parintelui (vezi nota)/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii). Atunci cand declaratiile de acord se dau la ghiseu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original;

   - documentele ce fac dovada achitarii taxei aferente;

   - pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista.

 NOTA:

    - documentele se depun personal de catre minor, prezenta acestuia la ghiseu fiind obligatorie;

    - cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

  - la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (sunt exceptate de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila);

    - termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori  este de 5 ani;

 Ochelarii sunt acceptați in fotografii sau la preluarea imaginilor numai daca sunt respectate, cumulativ, urmatoarele condiții:

  • lentilele nu sunt colorate

  • nu reflecta lumina    

  • nu provoaca umbre

  • nu au portiuni care sa ascunda ochii

Rama ochelarilor nu trebuie sa acopere nicio portiune a ochilor.

 

  II. PASAPORTUL SIMPLU TEMPORAR

Situatie recunoastere / nerecunoastere de catre alte state a acestui tip de pasaport detalii

Pasaportul simplu temporar se elibereaza cetatenilor romani care indeplinesc conditiile prevazute de lege si nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori in strainatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare, in urmatoarele  situatii:

    1) pentru persoanele care declara ca nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic;

    2) in cazul in care titularul declara in scris ca urmeaza sa calatoreasca in state intre care exista stare de beligeranta ori conflict diplomatic si are aplicata in pasaportul simplu sau in pasaportul simplu electronic o stampila ori o viza eliberata de statul cu care tara in care calatoreste se afla in conflict;

    3) cand titularul detine pasaport simplu sau pasaport simplu electronic care contine vize valabile, dar ca urmare a epuizarii filelor destinate aplicarii acestora calatoria in acel stat sau in alte state decat cele care au emis vizele nu mai este posibila;

    4) cand titularul a depus pasaportul simplu sau pasaportul simplu electronic pentru obtinerea unor vize si trebuie sa calatoreasca de urgenta in strainatate;ate;

    5) cand minorul urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fara de care viata ori sanatatea ii este pusa in pericol si nu exista timpul necesar pentru obtinerea acordului celuilalt parinte;

    6) pentru cetatenii romani aflati in strainatate care nu mai poseda documente de calatorie valabile si care declara ca este necesar sa isi continue calatoria in strainatate sau sa isi reglementeze sederea pe teritoriul unui stat.

 Nota: Termenul legal de eliberare a pasaportului simplu temporar este de 3 zile lucratoare. La nivelul Serviciului Public Comunitar pentru  Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Braila, termenul de eliberare a pasaportului simplu temporar este de 2 ore lucratoare.

 Taxa pentru eliberarea pasaportului simplu temporar este de 96 lei. Pentru acest tip de pasaport nu se preiau impresiuni digitale.

a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR IN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:

    - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original;

    - documentele ce fac dovada achitarii taxei aferente;

    - pasaportul anterior, daca acesta exista.

 NOTA:

    - cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

    - termenul de valabilitate al pasaportului simplu temporar este de 12 luni.

 b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR IN CAZUL MINORILOR CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:

    - certificatul de nastere al minorului, in original;

    -  document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original;

    - documentele ce fac dovada achitarii taxei aferente;

    -  pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista.

 NOTA:

 -     documentele se depun de catre parinti/parinte (vezi nota)/reprezentant legal/persoana imputernicita;

-     cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

-     cand minorul nu este prezent la depunerea cererii, parintii vor atasa si doua fotografii color identice ale acestuia, de dimensiune 3,5 x 4,5 cm ;

-   termenul de valabilitate a pasaportului simplu temporar pentru minori este de  12 luni;

 c)  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR IN CAZUL MINORILOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:

   - cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie insotite de certificatul de nastere, in original;

   - declaratii de acord ale parintilor/parintelui (vezi nota)/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii). Atunci cand declaratiile de acord se dau la ghiseu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal,  aflate in termen de valabilitate, in original;

   - document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original;

   - documentele ce fac dovada achitarii taxei aferente ;

   - pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista.

 NOTA:

    - documentele se depun personal de catre minor;

    - cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu  depunerea documentelor;

    - termenul de valabilitate a pasaportului simplu temporar pentru minori  este de 12 luni.

  

 III.  Stabilirea domiciliului in strainatate


    (1) Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in strainatate poate depune cerere pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic sau a unui pasaport simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu
    (2) Cererile prevazute la alin. (1) se depun personal, in strainatate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza titularul a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta.
    (3) In situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 15 alin. (3), respectiv art. 17^1 alin. (4) din Legea nr. 248/2005, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare cu mentionarea statului de domiciliu pot fi depuse, in tara, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

    (4) Cererile prevazute la alin. (1) trebuie insotite de urmatoarele documente:

a)   pasaportul anterior, daca acesta exista;

b)   dovada achitarii taxei de emitere a pasaportului completata pe numele titularului;

c)   certificate de stare civila, emise de autoritatile romane, in original;

d)  documente eliberate de autoritatile statului de domiciliu, in original, impreuna cu traducerea in limba romana, dupa caz, din care sa rezulte una dintre urmatoarele situatii:

        1. a dobandit un drept de sedere pentru o perioada de cel putin un an sau, dupa caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de sedere, in decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

        2. a dobandit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, in scopul reunificarii familiale cu o persoana care domiciliaza pe teritoriul acelui stat;

        3. a dobandit un drept de lunga sedere sau, dupa caz, un drept de sedere permanenta pe teritoriul statului respectiv;

        4. a dobandit si cetatenia statului respectiv;

        5. a dobandit un drept de munca ori este inscris intr-o institutie privata sau publica cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionala;

        6. a dobandit un certificat de inregistrare sau document care atesta rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana;

    (5) In cazul in care exista diferente intre numele si prenumele inscrise in documentele prezentate potrivit alin. (4) si cele solicitate a fi inscrise in pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbarii numelui sau prenumelui intervenite in strainatate, cererea poate fi acceptata numai dupa inscrierea mentiunii privitoare la aceasta schimbare pe actul de stare civila, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

     (6) Eliberarea pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea urmatoarelor documente ale titularului:
        a) actul de identitate care atesta domiciliul in Romania, emis de autoritatile romane competente;
        b) pasaportul anterior, daca este cazul.

 

    Dovada domiciliului in strainatate al minorului se face cu:

    a) pasaportul acestuia, in care este mentionat statul de domiciliu;

    b) pasaportul parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, dupa cum urmeaza:
        1. pasapoartele ambilor parinti, in cazul in care acestia au domiciliul in acelasi stat; sau
        2. pasaportul unuia dintre parinti si declaratia celuilalt parinte, prin care isi exprima acordul cu privire la domiciliul minorului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin care instanta a stabilit domiciliul minorului la unul dintre parinti, ramasa definitiva si irevocabila ori ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;

        3. pasaportul parintelui supravietuitor;

        4. pasaportul parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;

        5. pasaportul reprezentantului legal.


      In cazul in care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre parinti, eliberarea pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar cu mentionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt parinte privind schimbarea domiciliului minorului.

      Emiterea pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar cu mentionarea statului de domiciliu pentru minor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre parinti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa, se efectueaza numai dupa solutionarea acestor situatii de catre instanta de judecata, care se pronunta in conditiile legii.

 

  

MENTIUNI PRIVIND POSIBILITATILE DE TRANSMITERE A DOVEZILOR DE PLATA A AMENZILOR CONTRAVENTIONALE:

 

Contravenientul poate sa predea copia chitantei (dovada achitarii amenzii) fie odata cu depunerea cererii pentru eliberarea pasaportului, fie cu ocazia ridicarii pasaportului. Copia chitantei si a extrasului de cont (daca este cazul), pot fi transmise si prin posta sau prin email-ul pasapoarte-br@mai.gov.ro. In cazul folosirii sistemelor electronice de plata, se va atasa, obligatoriu, dovada de plata emisa de respectivul sistem.

 

     IV. ELIBERAREA ADEVERINTEI REFERITOARE LA LIMITAREA EXERCITARII DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE IN STRAINATATE/ISTORIC PASAPOARTE

 

      Cererea privind eliberarea adeverintei referitoare la limitarea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate/istoric pasapoarte (aflata la sectiunea FORMULARE), in conformitate cu  Ordonanta de Urgenta nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se poate depune:

-la ghiseele  Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Braila;

-prin posta;

-prin e-mail;

      In conditiile in care solicitantul se prezinta personal, la ghiseele serviciului, cererea va fi insotita de actul de identitate/pasaportul solicitantului, in original, care trebuie sa fie in termen de valabilitate.

In conditiile in care cererea se depune prin procura, la ghiseele serviciului, aceasta va fi insotita de urmatoarele documente:

-Procura speciala, in original

-Actul de identitate/pasaportul persoanei imputernicite, in original

       In cazul in care cererea se transmite prin posta, trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

-Actul de identitate/pasaportul solicitantului (care trebuie sa fie in termen de valabilitate), in fotocopie

-Procura speciala, in original, in cazul in care se impune.

        In cazul in care solicitarea se transmite prin posta electronica (la adresa de e-mail  pasapoarte-br@mai.gov.ro),  cererea trebuie completata, datata, semnata si  insotita de dovada platii (ambele scanate), urmand ca adeverinta sa fie ridicata de la ghiseele serviciului, dupa  prezentarea cartii de identitate/pasaport si dovada platii, in original. Documentul cu care se face dovada platii se retine si se anexeaza la cerere.

 

MODALITATEA DE RECUPERARE A TAXELOR DE PASAPORT IN CAZUL NEUTILIZARII PRECUM SI ELIBERAREA PASAPORTULUI IN BAZA UNUI DUPLICAT AL DOVEZII DE PLATA detalii

  

FORMULARE:

 

 

Format .pdf

Format editabil .doc

Cerere minori varsta sub 14 ani

 

Cerere persoane varsta peste 14 ani

 

Formular acord parinti

 

Declaratie de acord ambii parinti

 

Declaratie de acord un parinte

 

Declaratie de incuviintare pentru parinti minori

 

Cerere privind eliberare adeverinta 

 

Model cereri drepturi persoane vizate

 

Model ghid exercitare drepturi

 

 

 

 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL [detalii]

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP http://www.dataprotection.ro/

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP-informeaza-te click aici

Ghid pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de SPCEEPS Braila detalii

Model cereri drepturi persoane vizate detalii

Nota de informare - model compact detalii

Anexa privind protectia datelor cu caracter personal in vederea eliberarii pasaportului simplu [detalii]. Dreptul la informare asupra datelor cu caracter personal [detalii ]   Drepturile cetatenilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal [detalii].

  

DIRECTIA GENERALA DE PASAPOARTE TTP

PENTRU INFORMATII REFERITOARE LA LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR IN SPATIUL SCHENGEN ACCESATI SITEUL HTTP:\\WWW.SIRENE.EUROPA.EU SAU DATI CLICK AICI WWW.SIRENE.EUROPA.EU

 

Imputernicit Director General: Chestor de politie - MORARU CORINA

 

Serviciul Public Comunitar pentru  Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Braila

Adresa: mun. Braila, Calea Galati, nr.18

Telefon: 0239-612269

Fax: 0239-613773

email: pasapoarte@prefecturabraila.ro

Imputernicit, Sef serviciu pasapoarte, Subcomisar de Politie - Samoila Georgica

 

 

 


DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei
 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro