INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR BRAILA - PERMISE AUTO

 

INSCRIERI ONLINE detalii

 

Date de Contact

Adresa: Calea Galati nr.18

Telefoane : Relatii cu publicul : 0239-693900, interior 20820, 20823; Sesizari: 0239-612275

Fax: 0239-611009

Email: spcrpciv@prefecturabraila.ro

 

Legislatie: detalii

 

Conducere: Sef serviciu Popescu Daniel-Tudorache

 

Program de Audiente

Inscrieri: in fiecare zi de miercuri de la orele 9:00
Audiente: Sef serviciu Popescu Daniel-Tudorache: Miercuri de la orele 13:30 - 15.30

 

Program de Functionare:

Program primiri documente preschimbare si preluare imagine

 

LUNI

08.30 - 14.00

- primiri documente

10.00 - 16.30

- eliberari documente

MARTI

08.30 - 14.00

- primiri documente

10.00 - 16.30

- eliberari documente

MIERCURI

08.30 - 14.00

- primiri documente

10.00 - 16.30

- eliberari documente

JOI

08.30 - 16.30

- primiri documente

10.00 - 18.30

- eliberari documente

VINERI

08.30 - 11.30

- primiri documente

10.00 - 16.30

- eliberari documente

 

Anunt

 

           Stimati cetateni va informam ca incepand cu data de 01.02.2017 intra in vigoare Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

In conformitate cu prevederile art. VI, XII si XVI din Legea nr. 1/2017, la efectuarea inmatricularii, transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, autorizarii provizorii/pentru probe, precum si la examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, incepand cu data de 01.02.2017 se elimina urmatoarele taxe: detalii

-          taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si sucategoriile, A, A1, B, B1 si BE - 6 lei;

-          taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si sucategoriile, C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb si TV - 28 lei;

-          taxa de examinare a persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, BE - 84 lei;

-          taxa de inmatriculare permanenta sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa maxima autorizata de pana la 3500 kg inclusiv - 60 lei;

-          taxa de inmatriculare permanenta sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa maxima autorizata mai mare de 3500 kg - 145 lei;

-          taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar - 9 lei;

-          taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor - 414 lei;

-          taxa timbrului de mediu;

-          inregistrarea cererilor persoanelor fizice sau juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate precum si din registrele natrionale judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si vehiculelor inmatriculate - 5 lei.

 

 

 

Nota de informare detalii

Ghid pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul SPCRPCIV Braila detalii

Nota de prezentare privind modul de sustinere a probei teoretice in vederea obtinerii permisului de conducere auto asistata de calculator      detalii  

 

In aceasta sectiune puteti gasi relatii despre:


Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere
Taxe examen auto
Preschimbare permise de conducere
Acte necesare
Preschimbare permise de conducere a cetatenilor romani aflati temporar in strainatate
Preschimbare permise de conducere eliberate de autoritatile straine
Program de lucru cu publicul

 

Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere

 

          Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1.     sa aiba varsta de:

 • pentru categoriile AM, A1 si B1, cel putin 16 ani;

 • pentru categoriile A2, B, B+E, C, C1+E, TR, cel putin 18 ani;

 • pentru categoriile C, C+E, D1 si D1+E, cel putin 21 ani;

 • pentru categoriile D, D+E, TB si TV, cel putin 24 ani;

 • pentru categoria A, cel putin 24 ani sau 20 de ani impliniti, din care minim 2 ani vechime pentru categoria A2.

2.     sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile pentru care solicita examinarea;

3.     sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor unde solicita sa fie examinata.

Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • cerere-tip; detalii

 • fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;

 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);

 • copia actului de identitate;

 • chitanta de plata a taxei de permis;

 • copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii;

 

Dosarul de examinare se depune la sediu Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Braila, din Calea Galati, nr 18, dupa cum urmeaza:

Luni -  Vineri ora 08.30-10.30

Examinarile la proba teoretica se sustin pe str. Orientului, nr. 22, la Sediul Politiei Locale Braila, de luni pana vineri incepand cu orele 8:00.

Accesul in sala de examinare se face pe baza actului de identitate si a dosarului de examinare.

 

Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere

 

          Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1.     sa aiba varsta de:

 • pentru categoriile AM, A1 si B1, cel putin 16 ani;

 • pentru categoriile A2, B, B+E, C, C1+E, TR, cel putin 18 ani;

 • pentru categoriile C, C+E, D1 si D1+E, cel putin 21 ani;

 • pentru categoriile D, D+E, TB si TV, cel putin 24 ani;

 • pentru categoria A, cel putin 24 ani sau 20 de ani impliniti, din care minim 2 ani vechime pentru categoria A2.

2.     sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile pentru care solicita examinarea;

3.     sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor unde solicita sa fie examinata.

Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • cerere-tip; detalii

 • fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;

 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);

 • copia actului de identitate;

 • chitanta de plata a taxei de permis;

 • copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii;

 

Preschimbare permis de conducere:

 

Acte Necesare:

1. Chitanta de 68 lei (platita).

2. Actul de identitate (buletin, carte de identitate, permis de sedere), original si copie.

3. Permisul de conducere, in original.

4. Documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, in copie si original (numai in cazul in care se solicita un nou permis de conducere, cu o noua valabilitate administrativa);

5. Actul care face dovada schimbarii de nume (atunci cand este cazul), original si copie;

6. In cazul pierderii permisului de conducere: se completeaza o declaratie privind imprejurarile in care s-a pierdut permisul.

IMPORTANT: - Preluarea de imagini se face odata cu depunerea actelor pentru preschimbare.

ATENTIE!

* Nerespectarea acestor cerinte atrage dupa sine respingerea actelor de preschimbare a permisului de conducere.

** Fisa detinatorului, fisa medicala si cererea tip de pierdere permis se pot obtine de la orice birou de copiat acte.

*** Actele se depun si se ridica PERSONAL de catre solicitant sau de o alta persoana, numai daca aceasta prezinta procura autentificata.

 

IMPORTANT:

In cazul schimbarii domiciliului, pentru posesorii de permis de conducere model al Uniunii Europene eliberat de S.P.C.R.P.C.I.V. Braila, titularul trebuie sa prezinte:

- Cerere de preschimbare a permisului de conducere, completata cu pix de culoare albastru, cu MAJUSCULE sau dactilografiata;

- actul de identitate, in original si copie;

- permisul de conducere, in original si copie.

 

Preschimbare permise de conducere a cetatenilor romani aflati temporar in strainatate

 

Acte Necesare:

- Procura speciala autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei;

- Permisul de conducere original;

- Documentul de identitate, in copie, al titularului permisului de conducere;

- Cerere de preschimbare a permisului de conducere semnata de titularul permisului, in fata functionarului diplomatic cu pix de culoare negru avand aplicata fotografia titularului, de data recenta, si viza functionarului diplomatic;

- Documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, in copie si original (numai in cazul in care se solicita un nou permis de conducere, cu o noua valabilitate administrativa);

- Declaratie pe proprie raspundere a titularului, data in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine alt permis de conducere national, cu exceptia celui depus pentru preschimbare;

- Chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere, 68 lei

- Documentul de identitate, original si copie, al persoanei imputernicite prin procura;

In cazul pierderii permisului de conducere in strainatate, in plus, se solicita actul original de declarare a pierderii permisului eliberat de autoritatile din tara respectiva, tradus si legalizat.

 

Preschimbare permise de conducere eliberate de autoritatile straine

 

Acte Necesare (conform O.M.A.I. nr.163/10.08.2011):

1. Taxa de permis - achitata (68lei);

2. Actul de identitate precum si documentele care fac dovada domiciliului sau resedintei in Romania (buletin, carte de identitate provizorie, permis de sedere etc.), in copie si original;

3. a. Permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art.2 alin.(1) din O.M.A.I. nr.163/2011 a carui preschimbare se solicita, in original si traducerea legalizata in limba romana a acestuia SAU

    b. Documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului eliberat de autoritatile competente ale statelor prevazute la art.2 alin.(1), lit.a din O.M.A.I. nr.163/2011, precum si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;

4 Actul care face dovada schimbarii numelui (cand este cazul), in copie si original;

5. Documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata (in cazul in care se solicita un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa), care atesta grupa/categoriile de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, in copie si original, dupa cum urmeaza:

- Grupa I - certificat medical AM, A1, A2, A, B1, B, BE;

- Grupa II - certificat medical C, C1, CE, D, D1, DE, TV, TR, TB.

 

ATENTIE:

 * Preluarea de imagini se face dupa depunerea si verificarea actelor pentru preschimbare.

** Nerespectarea acestor cerinte atrage dupa sine respingerea actelor de preschimbare a permisului de conducere.

*** Actele se ridica personal de catre solicitant sau de o alta persoana numai daca aceasta prezinta procura notariala autentificata.

 

- model cerere detalii

 

FORMULARE

 

  Format .pdf Format editabil .doc
Certificat radiere (A4 x3)  
Contract vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit  
Fisa de inmatriculare (A4)   
Fisa detinatorului de permis de conducere   
     
Persoane Fizice    
Cerere inmatriculare  
Cerere inmatriculare provizorie  
Cerere radiere  
     
 Persoane Juridice

 

 
Cerere inmatriculare  
Cerere inmatriculare provizorie  
Cerere radiere  
     


DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei
 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro